Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Hop sport Beekbergen en Fysiotherapie & Wellness gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt voor een massage, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van HOP sport Beekbergen en fysiotherapie & Wellness.

Door het maken van een afspraak gaat de cliënt automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

De massage ruimte bevind zich op de locatie van Hop sport Beekbergen en Fysiotherapie & Wellness. Dorpstraat 84 in Beekbergen.

​Hop sport Beekbergen en Fysiotherapie & Wellness behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

​Hop sport Beekbergen en Fysiotherapie & Wellness voor:
Sportmassage, ontspanningsmassage aan Dorpstraat 84, 7361 AX Beekbergen heeft een gecertificeerd masseur.

​Cliënt: Ieder natuurlijk persoon/cliënt die met Hop sport Beekbergen en Fysiotherapie & Wellness een overeenkomst is aangegaan voor het, tegen betaling, laten verrichten van Massage behandelingen.

​Behandeling(en): Een overeenkomst tussen cliënt, Hop sport Beekbergen en Fysiotherapie & Wellness, waarbij tegen betaling door de Cliënt, een behandeling wordt gegeven door Hop sport Beekbergen en Fysiotherapie & Wellness.

TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Behandelingen aangegaan met particulieren/cliënten.
Alle Behandelingen worden uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

BEHANDELINGEN

Behandeling is alleen mogelijk op basis van afspraak. De Behandelingen worden in overleg met de Cliënt ingepland, of Client kan deze zelf inplannen door middel van een online reserveringssysteem op de website van hopsport/eversport.

​Bij het maken van een afspraak ontvangt de Cliënt een afspraakbevestiging op het door de Cliënt opgegeven e-mailadres.

​Voorafgaand aan de eerste Behandeling wordt er door de behandelaar de benodigde (medische) informatie van de Cliënt gevraagd. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid hiervan, die hij/zij verstrekt en tijdens de Behandeling. 

Bij wijzigingen in de situatie van de Cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan door te geven. 

​Indien de Cliënt onder behandeling is van een arts, fysiotherapeut en/of enig andere specialist en/of indien de Cliënt medicijnen gebruikt, dient de Cliënt degene bij wie hij/zij wordt behandeld te raadplegen of hij/zij gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.

​De behandelaar adviseert de Cliënt wanneer hij/zij een (lichamelijke) klacht heeft waarvoor hij/zij nog niet eerder is behandeld, om eerst met de huisarts of specialist te overleggen.

​De behandelaar is niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. De behandelaar kan advies voor behandeling vragen bij onze eigen fysiotherapeuten van fysiotherapie & Wellness.

Een behandeling bij is niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling.

Bij twijfel over competentie of bij contra-indicaties kan de behandelaar afzien van het geven van een Behandeling. Zie ook contra-indicaties onder aan deze algemene voorwaarden.

​De behandelaar geeft geen erotische of sensuele Behandelingen. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld.

Dit zal ook gemeld worden bij de politie en er zal aangifte worden gedaan. De kosten van de (geplande) behandeling wordt wel in rekening gebracht.

HYGIËNE

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de Cliënt wordt verwacht dat deze vlak voor de Behandeling heeft gedoucht en schoon en fris op de afspraak verschijnt.

De Cliënt daarentegen kan van de behandelaar verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandelingen gewassen. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen indien deze groot genoeg zijn om de gehele massagetafel te bedekken.
Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
Hoewel de behandelaar zo goed als mogelijk de gebruikte massageolie van het lichaam van de Cliënt verwijderd is het niet uitgesloten dat na het aankleden toch wat olie op de kleding terecht komt. Fysiotherapie & Wellness en Hop Sport is hiervoor niet aansprakelijk. Advies is om bij de behandelingen “oude” kleding te dragen.

VERTROUWELIJKHEID

Alle informatie die tijdens een intakegesprek of Behandeling door de Cliënt wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit zonder de schriftelijke expliciete toestemming van de Cliënt aan derden verstrekt.

ANNULERING

Gemaakte afspraken kunnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak door de Cliënt kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die niet worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden voor 100% van het behandeltarief doorberekend.
Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door de behandelaar.

​​TARIEVEN EN BETALINGEN

Bij behandeling kan op 2 manieren betaald worden. Als er een online boeking gemaakt is wordt deze op de website betaald. Restitutie van dit bedrag zal nooit plaatsvinden. Mocht er sprake zijn van overmacht waardoor de behandeling niet door kan gaan, dan kunt een nieuwe datum in plannen.

Als er telefonisch of via de mail een afspraak gemaakt wordt, dan dient er na de massage per QR code of contant betaald te worden.

TARIEFSWIJZIGINGEN

Fysiotherapie & Wellness en HOP sport,  behouden zich het recht te allen tijden, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

AANSPRAKELIJKHEID

Fysiotherapie & Wellness en HOP sport zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

De Cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de Behandelingen. De massages zijn resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Fysiotherapie & Wellness en HOP sport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een Behandeling.