Menu

COPD en Post-covid

In onze praktijk hebben wij ervaring met revalidatiezorg van complexe aandoeningen. Wij bieden behandelingen voor de revalidatie van patiënten met COPD en Post-Covid aan. Het ondergaan van Covid-19 heeft een grote impact op uw gezondheid. Zowel patiënten die een ziekenhuis opname hebben ondergaan als patiënten die thuis zijn hersteld, hebben fysiotherapie nodig. Vanuit onze beroepsgroep van fysiotherapie is er een duidelijke aanbeveling opgesteld. De afgelopen jaren hebben wij ons verdiept in deze aanbevelingen en zijn er de nodige scholingen gevolgd.

De start van het behandeltraject
Wij zullen een afspraak met u inplannen om na een gesprek aan de slag te gaan met uw algehele spierkracht, ademspierkracht, conditie en uw dagelijkse activiteiten in kaart brengen. De hulpvraag en klachten zullen geïnventariseerd worden en er zal een behandelplan opgesteld worden rekening houdend met uw persoonlijke doelen.
Wij zullen nauw contact houden tijdens het behandelproces met uw specialist en/of huisarts en andere disciplines.

Inhoud van de behandeling
Tijdens de behandeling zullen we aandacht besteden aan het opbouwen van spierkracht en conditie en adem spiertraining.
Indien u langdurig beademt bent ervaart u waarschijnlijk meerdere klachten, ook kan de ervaring op de IC een forse impact hebben. De combinatie van verschillende klachten na IC- opname wordt ook wel het PICS- syndroom (Post Intensive Care Syndroom) genoemd. Dit vergt vaak een gecombineerde behandeling van meerdere disciplines. Indien u thuis het virus heeft ondergaan kunt u uiteraard ook veel klachten ervaren waarbij fysiotherapie een noodzaak zal zijn en staan wij voor u klaar om u hierin te begeleiden.