3mb.nl

Runningtherapie

RunningTherapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’ ten behoeve van mensen met een depressie of andere psychische klachten. Bij RunningTherapie Drenthe kun je verantwoord en ontspannen gaan hardlopen onder deskundige begeleiding van een ervaren runningtherapeut. Of je nu sportief of minder sportief bent aangelegd runningtherapie is voor iedereen een mogelijkheid om verantwoord in beweging te komen en je beter te gaan voelen.

RunningTherapie biedt je de mogelijkheid de weg te vinden naar herstel en welbevinden. RunningTherapie geeft je motivatie, inspiratie en kracht zodat je plezier in je leven toeneemt. Door het lopen versterk je niet alleen je harten vaatstelsel en daarmee je gezondheid maar breng je vooral ook je gedachten tot rust. Dit heeft tot gevolg dat je je een vrijer en opgewekter mens voelt.

Running therapie helpt bij

depressie of sombere gevoelens

herstel van een burn-out

het ontwikkelen en vasthouden van een gezonde levensstijl

het verminderen van overgewicht

lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijk aanwijsbaar lichamelijk probleem te vinden is (psychosomatische klachten)

het leren omgaan met je agressie

het verbeteren van een slechte lichamelijke conditie

het verminderen van angstklachten of paniekaanvallen

terugvalpreventie voor een depressie of burn-out

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Na aanmelding volgt er een afspraak voor een intake waarin je samen met de runningtherapeut bekijkt hoe je beginsituatie is. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst. We voeren een gesprek over je doelen/tussendoelen en je motivatie. Ook gaan we naar buiten waar we wat oefeningen gaan doen.
Vervolgens maken we samen een plan op basis van je doelstellingen. Je krijgt advies over schoenen en kleding. Goede hardloopschoenen zijn van essentieel belang om blessures te voorkomen. Juiste kleding zit prettig en verhoogt het plezier tijdens bewegen.

Daarna loop je in een loopgroep (max. 8 personen) onder begeleiding van de runningtherapeut. Samen lopen heeft als voordeel dat je elkaar kunt stimuleren en ervaringen kunt uitwisselen. De runningtherapeut kijkt naar je ademhaling, looptechniek, loophouding en gedrevenheid!

De cursus duurt 12 weken en je komt 2 keer per week naar de loopgroep. De trainingssessie duurt een uur en kan bestaan uit een bosloop, duurloop, vaartspel of intervaltraining. We beginnen altijd met een warming-up en sluiten af met een cooling-down. Het is de bedoeling dat je 1 keer per week zelfstandig een trainingsloop doet.

Halverwege vindt er een tussenevaluatie plaats om te kijken of de (tussen)doelen bij gesteld dienen te worden.

Afronding
Aan het eind van de cursus volgt een eindgesprek waarin resultaten, ervaringen en vervolgmogelijkheden worden besproken:

  • Zelfstandig of samen met bijvoorbeeld een medecursist, kennis of familielid 2 tot 3 keer per week hardlopen.
  • Deelnemen aan reguliere loopgroepen of atletiekvereniging in je omgeving
Afspraken
Afmelden bij verhindering, zo snel mogelijk, uiterlijk 24 uur voor tijdstip van de afspraak.
Zo mogelijk wordt een andere afspraak gepland.
Bij afmelding binnen 24 uur vervalt de sessie.
De cursus bestaat uit:

  • Intake individueel
  • 24 groepstrainingssessies
  • Tussenevaluatie
  • Eindevaluatie individueel
  • Op verzoek een voortgangsrapportage en eindrapportage voor de verwijzer/behandelaar