3mb.nl

Nieuws

Leefstijl therapie,

Nieuw in de praktijk is de leefstijltherapie. Voor iedereen die gezond oud wil worden. Naast een intake om te onderzoeken op welke onderdelen van leefstijl gecoacht moet worden zijn er diverse programma’s.

Het beweegprogramma: zeer geschikt voor cliënten met het risico op suikerziekte, chronische pijn, arthrose, overgewicht, hart en vaatziekten, burn out, cliënten die een operatie moeten ondergaan, ouderen tbv valpreventie.

Duur minimaal 3 maanden

Het leefstijlprogramma: zeer geschikt  voor cliënten met fibromyalgie, reuma, chronische pijn met overgewicht, apneu, rokers of een combinatie van aandoeningen.

Duur begeleiding van 1 jaar

Meld je nu aan voor een intake of voor meer informatie en wordt gezond oud!!

COVID -19 Revalidatie
In onze praktijk hebben wij ervaring met revalidatiezorg van complexe aandoeningen. Vanaf nu bieden wij behandelingen aan voor de revalidatie van patiënten met Covid-19. Het ondergaan van Covid-19 heeft een grote impact op uw gezondheid. Zowel patiënten die een ziekenhuis opname hebben ondergaan als patiënten die thuis zijn hersteld hebben fysiotherapie nodig. Vanuit onze beroepsgroep van fysiotherapie is er een duidelijke aanbeveling opgesteld. De afgelopen weken hebben wij ons verdiept in deze aanbevelingen en zijn er de nodige scholingen gevolgd.

De start van het behandeltraject
De eerste behandelingen zullen afgelegd worden via video- consult of telefoon. We zullen uw algehele spierkracht, ademspierkracht, conditie en uw dagelijkse activiteiten in kaart brengen. De hulpvraag en klachten zullen geïnventariseerd worden en er zal een behandelplan opgesteld worden rekening houdend met uw persoonlijke doelen. Via een online oefenprogramma zullen de oefeningen die besproken zijn tijdens het consult direct gedeeld worden via e-mail. Wij zullen nauw contact houden tijdens het behandelproces met uw specialist en/of huisarts en andere disciplines.

Inhoud van de behandeling
Tijdens de behandeling zullen we aandacht besteden aan het opbouwen van spierkracht en conditie en adem spiertraining.
Indien u langdurig beademt bent ervaart u meerdere klachten, ook kan de ervaring op de IC een forse impact hebben. De combinatie van verschillende klachten na IC- opname wordt ook wel het PICS- syndroom (Post Intensive Care Syndroom) genoemd. Dit vergt vaak een gecombineerde behandeling van meerdere disciplines. Indien u thuis het virus heeft ondergaan kunt u uiteraard ook veel klachten ervaren waarbij fysiotherapie een noodzaak zal zijn en staan wij voor u klaar om u hierin te begeleiden.
Zodra het mogelijk is om u op de praktijk te zien of in de thuissituatie zullen wij alle beschermings maatregelen treffen om dit mogelijk te maken. Vanuit de beroepsgroep wordt geadviseerd de eerste zes weken op afstand te behandelen.

Afspraak maken?
Hoe maakt u een afspraak?

U belt  naar de praktijk 055 – 3125035 of 06-51592667, een app sturen mag ook.
Mail naar: info@fysiotherapie-wellness.nl

Indien u aanvullend verzekerd bent wordt dit consult vergoed. Zo niet, dan wordt het normale tarief voor een zitting fysiotherapie gerekend.

HOOIKOORTS!!!

Kom langs voor medical taping om de hooikoorts klachten te verminderen. Zie ook het artikel in de dorpsvizier van Beekbergen.

Nieuwsberichten:

Vrouwen met borstkanker die een bewegingsprogramma volgen tijdens chemotherapie  hebben minder last van bijwerkingen als vermoeidheid, conditieverlies, misselijkheid en pijn. Bovendien hoeft de dosering chemotherapie minder vaak aangepast te worden. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd geleid door prof. dr. Neil Aaronson van het Antoni van Leeuwenhoek.

Borst onderzoek

Chemotherapie is een zware behandeling. Door bijwerkingen houden niet alle patiënten de chemotherapie even goed vol. Er zijn aanwijzingen dat bewegingsprogramma’s de bijwerkingen dragelijker kunnen maken. Prof dr. Neil Aaronson van het Antoni van Leeuwenhoek vroeg zich af welke bewegingsprogramma’s effectief zijn en of de gunstige invloed er ook voor zorgt dat patiënten de chemotherapie beter volhouden. Hij besloot dit te onderzoeken bij een groep vrouwen met borstkanker die na hun operatie aanvullend chemotherapie kregen. De studie, die PACES werd gedoopt, werd uitgevoerd door Hanna van Waart uit de onderzoeksgroep van Aaronson, in nauwe samenwerking met de afdeling fysiotherapie van het AVL. De resultaten verschijnen deze week in het vakblad Journal of Clinical Oncology.

Drie groepen

Aaronson en Van Waart verdeelden 230 borstkankerpatiënten over drie groepen. Eén groep volgde onder begeleiding van een fysiotherapeut een middelhoog intensief bewegingsprogramma gericht op conditie en kracht; de tweede groep kreeg een laag intensief bewegingsprogramma voorgeschreven dat zij zelf thuis konden uitvoeren; de derde groep, de controlegroep, volgde geen bewegingsprogramma. De uitkomsten van het onderzoek waren duidelijk. Vrouwen die een bewegingsprogramma volgden hadden duidelijk minder last van vermoeidheid, conditieverlies, misselijkheid en pijnklachten. Bij de vrouwen die onder fysiotherapeutische begeleiding het meest intensieve programma volgden was dit effect het sterkst. De vrouwen in deze groep hielden de chemotherapie ook het beste vol; in slechts 12 procent van de gevallen hoefde de dosering van de chemotherapie aangepast te worden. In de controlegroep moest bij 34 procent van de vrouwen de dosering worden aangepast.

Advies: wees actief

Neil Aaronson: “Vroeger werd patiënten die chemotherapie krijgen geadviseerd om het rustig aan te doen. Maar het is dus beter om juist actief te worden. Wat onze studie bovendien laat zien, is dat ook een licht bewegingsprogramma een positief effect heeft. Dat is prettig voor wie echt geen zin heeft om te gaan sporten. Ook een beetje beweging helpt ten opzichte van niets doen.”

Er kunnen aan de studie nog geen conclusies verbonden worden wat betreft de invloed van bewegingsprogramma’s op de effectiviteit van de chemotherapie, benadrukt Aaronson. Hij licht toe: “Vrouwen die een intensief bewegingsprogramma volgen houden de chemotherapie beter vol. Maar dit betekent niet automatisch dat de uitkomsten van de behandeling voor hen gunstiger zullen zijn. Er is meer onderzoek nodig naar de relatie tussen de precieze dosering van de chemotherapie en de klinische uitkomsten, zoals lange termijn overleving en de kans op recidief, om hier echt iets over te kunnen zeggen.”

Bron: AVL